Managing & Customizing OpenCms 6

Når software-produkter bliver så omfattende som det er tilfældet OpenCms er det en stor hjælp med en klar og overskuelig introduktionen til produktet.

Bogomslag

Bogen er tilgængelig som paperback og eBook - klik her for detaljer.

"Managing and Customizing OpenCms 6" er et udmærket sted at starte, hvis du vil bygge en hjemmeside med OpenCms. Faktisk er bogen også brugbar allerede i forbindelse med beslutningsprocessen. Det første kapitel kategoriserer nemlig forskellige typer af content management systemer på en måde, som kan hjælpe med at finde den type man måtte have behov for. En af kategorierne er "enterprise class content management system" og kapitlet forklarer hvordan OpenCms passer i den kategori.

Bogen er i højere grad fokuseret på brug og administration af OpenCms end det var tilfældet med Matt Butcher's forrige bog om OpenCms 5. Denne fokusering sikre en mere detaljere gennemgang af emnet. F.eks. indeholder kapitlet om installation af OpenCms på Windows og Linux nu beskrivelse af nogle af de typiske faldgruber man kan rende ind i når man installerer OpenCms. Det kan spare en for en del tid den første gang man installerer OpenCms.

OpenCms' skrivebords- og administrationsgrænseflade er ganske omfattende, men bogen dækker alligevel de fleste aspekter, omend ikke alle sammen i dybden. Bogen er derfor primært henvendt til superbrugere og administratorer, som vil have glæde af at kende til alle de muligheder OpenCms byder på. For en typisk slutbruger (skribent, redaktør og lignende) kommer bogen for vidt omkring, og ikke nok i dybden med den del af de mange funktioner som vedkommende har brug for i den daglige omgang med OpenCms.

En af de første opgaver, når du bygger en hjemmeside med OpenCms, er at bygge en skabelon. Enten fra bunden eller ved at tilpasse en af de skabeloner, der kan findes på nettet. Uanset fremgangsmåden er det en god ide at starte med det eksempel der er vist i bogen. Eksemplet viser en helt enkel skabelon, der, sin enkelhed til trods, viser de grundlæggede principper som en udvikler skal bruge. Eksemplet gennemgår den nyttige API og specielle tags som står til rådighed i OpenCms. Selv om du måtte vælge at tilpasse en eksisterende skabelon, vil en forståelse af de grundlæggende principper spare en megen tid.

Forfatteren valgt at indkludere henvisninger til steder på internettet, hvor du kan finde yderligere information om OpenCms. Her kan du finde informationer om de mange muligheder som OpenCms indeholder. Havde bogen skulle indholde alle relevante informationer havde den endt med at være på størrelse med "Krig og fred".

"Managing and Customizing OpenCms 6" vælger at fokusere på at være en grundig "Getting started" bog, som vil være en god støtte for OpenCms administratorer, superbrugere og nye udviklere. Og de første kapitler vil også kunne være en hjælp for beslutningstagere.

Anmelder kopi venligst stillet til rådighed af Packt Publishing.