OpenCms for udviklere

 Bemærk at nedenstående er et udkast til et kursusforløb. Vores erfaring er at det ender med at blive et tilpasset forløb, hvor indholdet orienteres mod de problemstillinger der måtte gælde for jeres specifikke behov.

Formål:

OpenCms bygger på Java, JSP, JSTL, XML og XSLT. Kurset vil gennemgå disse teknologier fra et OpenCms synspunkt, og komme med eksempler på hvordan de anvendes i OpenCms sammenhæng. Kursisten bliver i stand til at bruge de relevante teknologier i sammenhæng med OpenCms til at skabe skabeloner og OpenCms-moduler.  

Indhold:

Den overordnede model for OpenCms gennemgås.

Derudover kan følgende emner gennemgås (de først 6-7 punkter er obligatoriske):

 • Adskillelse af layout og indhold
 • Virtual File System (VFS)
 • Dynamiske vs. statiske sider
 • JSP og JSTL
 • OpenCms tags og scriplets
 • Billed-, HTML- og link-gallerier
 • Struktureret indhold og formularer
 • Søgning m. Lucene
 • Mailformularer
 • Nyhedsmodul
 • Webserver vs. servletserver

Forudsætninger:

For at få en forståelse for slutbrugerens synspunkt anbefales det at kursisten har kendskab til OpenCms på brugerniveau, evt. i kraft af deltagelse i "OpenCms for brugere" og/eller "OpenCms for superbrugere". Såfremt kursisten også vil tage del i design af skabeloner osv. anbefales det at have gennemført "OpenCms for designere" (eller gøre det efterfølgende).

Basalt kendskab til HTML, CSS, Java, JSP, XML og XSLT  forudsættes. For at kunne udnytte den viden kurset bibringer skal man enten have eller skaffe sig kendskab til de underliggende teknologier, der alle indgår i en komplet OpenCms-løsning. I forbindelse med kurset vil følgende 3. parts produkter blive anvendt: Sun JDK1.5, Tomcat 5.x, MySQL 5.x og Apache 2.x.  

Varighed:

ca. 2 dage (afhængig af det endelige indhold).