Offerrådgivningen får nyt intranet

Nyt intranet hjælper de mange frivillige hos Offerrådgivningen i Danmark

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Rådgiverne erfrivillige ildsjæle, der samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere.

 

Der er hundredevis af rådgivere fordelt rundt i landet, tilknyttet lokale offerrådgivninger, der findes i alle politikredse. Og det præsenterer en udfordring at holde de mange frivillige orienteret om Offerrådgivningen i Danmarks aktiviteter såvel som deres lokale rådgivnings aktiviteter og sager.

Med den nye intranet-løsning kan de frivillige rådgivere holde sig orienteret, samt få et overblik over de anonymiserede sager og tilhørende statistikker.

Der er også et skræddersyet vagtplans-system som de lokale rådgivninger kan benyttes sig af, og både på lokalt plan og på landsplan kan der samles dokumenter og viden til at understøtte den enkelte rådgivers indsats.

Løsningen er udviklet af CodeDroids med udgangspunkt i en tæt og løbende dialog med nøglepersoner i Offerrådgivningen i Danmark, der har bidraget med nødvendig og vigtig information om problemstillinger og krav til den ønskede løsning. 

CodeDroids sponsorer driften af Offerrådgivningen i Danmark's hjemmeside.

Offerrådgivningen i Danmark