Betingelser for brug

DU ACCEPTERER DE HER BESKREVNE BETINGELSER VED AT ANVENDE DETTE WEBSTED. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DE HER BESKREVNE BETINGELSER SKAL DU IKKE BRUGE DETTE WEBSTED.

DIN ANVENDELSE AF WEBSTEDET FOREGÅR UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO OG DU PÅTAGER DIG DEN FULDE RISIKO FOR EVENTUEL BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER ER ET RESULTAT AF INDHENTNING AF INDHOLD FRA WEBSTEDET, HERUNDER EVENTUELLE BESKADIGELSER SOM FØLGE AF COMPUTERVIRA.

"Websted" omfatter alle tilgængelige oplysninger og tjenester, samt alt tilgængeligt indhold. CodeDroids fremsætter ingen påstande, om at dette Websted er hensigtsmæssigt eller tilgængeligt for alle.

Du accepterer at opgive aktuelle, nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig selv, i det omfang du vælger at bruge en funktionen på webstedet skulle kræve at du angiver personlige oplysninger og anden information. Får du udleveret en adgangskode og evt. anden identifikation, accepterer du at beskytte og holde disse oplysninger fortrolige. Du accepterer hele risikoen ved uautoriseret adgang til personlige oplysninger og anden information. Du har eneansvar for tilstrækkelig beskyttelse og sikkerhedskopiering af data og/eller udstyr, der anvendes i forbindelse med Webstedet.

Du er fuldt ansvarlig for alt indhold, som du sender eller på anden måde overfører via Webstedet. Indholdet må ikke være unøjagtigt, skadeligt, pornografisk, ærekrænkende, racistisk, voldeligt,  chikanerende eller på anden vis stødende over for CodeDroids eller andre brugere af Webstedet.

Som udgangspunkt betragter CodeDroids det indhold du sender eller på anden måde overfører til Webstedet, som ikke-fortroligt. CodeDroids gør ingen fordringer på det indhold du måtte sende eller på anden måde overfører til Webstedet, og har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådant indhold.

Du accepterer, at Webstedet ikke må bruges til at overføre spam, masseudsendelser eller uopfordret kommunikation eller manipulere med identifikationer (herunder URL'er) med det formål at tilsløre oprindelsen af indhold. Du accepterer at du ikke må handle på en måde, der har negativ indflydelse på andre brugeres mulighed for at bruge Webstedet.

Funktioner på Webstedet, der involverer levering af e-mails adresseret til din e-mailadresse, forsøges leveret som anført for funktionen. Karakteren af e-mails er dog sådan, at CodeDroids ikke kan garantere leveringen af sådanne e-mails.

Du accepterer at CodeDroids ikke er ansvarlig for tilgængeligheden eller indhold på andre websteder, selvom dette Websted måtte indeholde hyperlinks der peger på disse andre websteder.

Du accepterer at holde CodeDroids, tilknyttede selskaber og partnere, licenshavere, leverandører, ansatte og repræsentanter skadesløse i forbindelse med krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af tredjemand på grund af eller i medfør af din brug af Webstedet.

Du giver dit samtykke til, at CodeDroids må indsamle, behandle og lagre dine personlige oplysninger i overensstemmelse med betingelserne beskrevet under Beskyttelse af identitet.