OpenCms for designere

Formål:

Kurset gennemgår de dele af OpenCms der er relevant for designere, som vil bygge hjemmesider ved hjælp af det avancerede Content Management System. Dette inkluderer gennemgang af de ekstra muligheder OpenCms stiller til rådighed for en designer.  

Indhold:

Den overordnede model for OpenCms gennemgås.

Derudover er gennemgås følgende emner:

  • Adskillelse af layout og indhold
  • Virtual File System (VFS)
  • Webserver vs. servletserver
  • Dynamiske vs. statiske sider
  • Kort om JSP og servlets
  • InterLet/OpenCms tags og scriplets
  • Mailformularer
  • Billed-, HTML- og link-gallerier

JSP og Java-programmering bliver kun berørt i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre opgaver såsom mailformularer og lign. Der vil hovedsageligt blive anvendt JSTL, dvs. tags som de fleste kender fra HTML og XML da det er vores erfaring at designere finder at de er mere produktive med den notation.

Forudsætninger:

Det er ikke nødvendigt for kursisten at have gennemgået "OpenCms for brugere" og "OpenCms for superbrugere " da de væsentligste punkter fra de to kurser vil blive berørt, omend ikke i samme detaljeringsgrad som i de to kurser.

Kendskab til HTML forudsættes. Da diverse eksempler betjener sig af Cascading Style Sheets (CSS) vil en basal kendskab til den teknologi være en fordel. Det samme gør sig gældende for XML. 

Kendskab til Java Server Pages (JSP) el. lign (PHP, ASP osv.) er en fordel, men ikke en nødvendighed. 

Varighed:

1 dag.