EU's småkage-bekendtgørelse

Nu gælder det ikke længere de krumme agurker...

EU har vedtaget et direktiv der pålægger hjemmesider at informere deres brugere om brugen af cookies såfremt sådanne bruges på hjemmesiden. På baggrund af det er der lavet en bekendtgørelse der trådte i kraft i december 2011.

Der har for nyligt være en del snak om det i medierne så derfor har vi valgt at følge op på det.

Det i bekendgørelse nævnte "lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr" er det der populært kaldes en cookie. Det vil sige lidt information, der gemmes i brugeres web-browser når denne har besøgt en hjemmeside og som så kan genfindes næste gang brugeren besøger den samme hjemmeside.

Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

Bruger din hjemmeside cookies?

De hjemmeside-løsninger vi leverer bruger typisk ikke cookies direkte - med mindre der er tale om funktioner der kræver at bruger skal gennem en login-procedure.

Ofte er der dog tilknyttet services fra en 3. part og den type services bruger ofte cookies. Google Analytics til besøgsstatistik er et eksempel på sådan en service. Uden cookies vil servicen ikke fungere og det er derfor et valg mellem ikke at bruge den service eller informere brugerne om at der bruges cookies på hjemmesiden.

Vores løsning

Vi har lavet en løsning til at sætte ind i jeres hjemmeside's skabelon(er) således der bliver vist en besked om at der bruges cookies på hjemmesiden. Brugeren er dermed informeret om det sådan som bekendtgørelsen kræver.

Brugeren kan fortsat bruge hjemmesiden uden videre, men indtil brugeren aktiv vælger at skjule beskeden vil den være synlig.

Det er et åbent spørgsmål om hvordan bekendtgørelsen skal fortolkes, men vores løsning følger i det mindste ånden i bekendtgørelsen om at "advare" brugeren. Skulle denne pragmatiske fremgangsmåde vise sig ikke at være restriktiv nok, så er det også muligt at "blokere" betjeningen af hjemmesiden indtil brugeren har klikket for at acceptere brugen af cookies - vores løsning kan begge dele - men det er klart at den sidstenævnte metode er til større gene for brugeren.

Eksempel på besked til bruger omkring cookies

Kontakt os for at høre nærmereLæs mere om brug af cookies på vores hjemmesiden